Bestuur:

José Westhoff (voorzitter)
Daniëlle Dam (secretaris)
Ruud Wolf (penningmeester)


Contactgegevens:

KvK nummer: 67911854
RSIN 857222685
UBN: 6481441
www.wereldhonden.nl

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bezoekadres: Verdilaan 15, 1272 EA Huizen
M: 06-23826171

 

Inleiding

Stichting Wereldhonden is een non-profit organisatie die als doel heeft zwerfhonden in het buitenland te helpen een dierwaardig bestaan te leiden. Wij doen dat belangeloos en op vrijwillige basis.

Stichting Wereldhonden is officieel opgericht op 25 januari 2017. De stichting komt voort uit een initiatief van een groep vrijwilligers, die in 2016 hulp bood aan een opvangcentrum voor zwerfhonden op Corfu dat door onvoorziene omstandigheden dreigde overvol te raken. Hierdoor bestond het risico dat honden die het hard nodig hadden, niet meer geholpen konden worden.

Het initiatief was een groot succes. In korte tijd zijn een groot aantal honden aan een veilig tehuis geholpen op Corfu zelf en in Nederland.

Door de betrokken vrijwilligers is besloten deze samenwerking verder voort te zetten. Om dit structureel en met een groter bereik te kunnen doen, is op 25 januari 2017 Stichting Wereldhonden opgericht. Stichting Wereldhonden bestaat uit 3 onbezoldigde bestuursleden en een vaste groep (buitenlandse en Nederlandse) vrijwilligers.

 

Missie/doelstellingen

 1. Het helpen van zwerfhonden in het buitenland zodat ze een dierwaardig bestaan kunnen leiden;

 2. Het doen verminderen van de zwerfhondenpopulatie ter plaatse door mee te werken aan sterilisatie- en voorlichtingsprogramma’s;

 3. Het bewust maken van de mensen ter plaatse dat mens en (zwerf) hond goed samen kunnen leven als er door de mens ook rekening gehouden wordt met het belang van de gezondheid en het welzijn van deze honden;

 4. Het mogelijk maken van een betere leefsituatie voor de zwerfhonden door (her)plaatsing in de lokale omstandigheden. Als dit niet mogelijk is voor een goed tehuis in Nederland te zorgen.

 

Activiteiten

1. Materiele en financiële hulp bieden

Wij bieden ondersteuning in materiele zin door middel van het inzamelen van alle benodigdheden voor de verzorging en opvang van een zwerfhond in een opvangcentrum in het buitenland. Dit bestaat bijvoorbeeld uit voer, manden, warme dekens, halsbanden, benches, reisboxen, voerbakken, speelgoed. Kortom alles wat bruikbaar is en wordt gedoneerd aan de stichting. Wij zorgen er voor dat deze goederen bij onze opvangcentra in het buitenland terecht komen.

Wij ondersteunen ook met financiële middelen. Wij doen donaties aan onze contactpersonen in het buitenland, zodat zij de nodige medische zorg kunnen geven en betalen. Zwerfhonden die in de opvangcentra terecht komen, worden, indien zij de juiste leeftijd hebben, altijd ter plaatse gesteriliseerd of gecastreerd.


2. Het doen verminderen van de zwerfhondenpopulatie

Een effectieve en humane oplossing voor het verminderen van de populatie zwerfhonden is het verminderen van het aantal door sterilisatie en castratie. Indien mogelijk financieren wij sterilisatie en castratie van zwerfhonden ter plekke.


3. Het steunen van voorlichtingscampagnes ter plekke

De populatie zwerfhonden kan ook verminderd worden door het bewust maken van de mensen ter plekke van het zwerfdierenleed. In voorlichtingscampagnes, opgezet door dierenhulporganisaties ter plekke, wordt geleerd hoe mens en (zwerf)hond op een goede en voor mens en dier waardevolle manier kunnen samenleven. Hierdoor kan veel zwerfdierenleed voorkomen worden en leren mensen dat het gedogen van en/of het zorgen voor een (zwerf)hond ook waardevol kan zijn voor henzelf.


4. Adopties van zwerfhonden

Zo veel als mogelijk is wordt een zwerfhond in een passende leefsituatie in het eigen land geplaatst. Als dit niet mogelijk is, wordt er door ons een huis voor deze honden in Nederland gezocht.

Plaatsing in Nederland doen wij alleen met honden die gezond, sociaal (ten opzichte van mens en soortgenoten) zijn en die zich kunnen aanpassen als huishond. Dit gebeurt in overleg met onze contactpersonen in het buitenland, die de hond eerst zorgvuldig observeren op deze gedragskenmerken.

Door de vrijwilligers van de stichting die zich bezighouden met de screening van toekomstige baasjes, wordt volgens een uitgebreide en transparante adoptieprocedure de juist match gezocht voor een hond uit het buitenland.

Uiteraard volgen wij volledig de EU-richtlijnen voor het naar Nederland laten komen van honden uit het buitenland. Dat betekent dat wij voldoen aan EU-eisen op het punt van transport, gezondheidsverklaring, bloedtesten, vaccinaties, chip en paspoort.

De in Nederland geplaatste hond wordt tot een half jaar na adoptie gevolgd door de stichting. Er wordt door een vrijwilliger die specifiek deze taak op zich heeft genomen, onze nazorg coördinator, twee keer (twee weken en nog eens zes maanden na adoptie) contact opgenomen met de adoptanten. In deze gesprekken vergewist de nazorg coördinator zich er van dat de hond volgens de maatstaven van de stichting goed is terechtgekomen en eveneens volgens de maatstaven van de stichting goed wordt behandeld. Goede behandeling volgens de maatstaven van de stichting is beschreven in het adoptiecontract met de adoptant.

De adoptant kan te allen tijde terugvallen op de stichting voor adviezen over (medische) verzorging en opvoeding. Als een hond door onvoorziene omstandigheden niet bij de adoptant kan blijven, ondersteunt de stichting in het zoeken naar een nieuw tehuis.

 

Doelgroepen

Onze doelgroepen bestaan uit

 • mensen die een hond willen adopteren uit het buitenland;

 • mensen en organisaties die zich samen met ons willen inzetten voor een dierwaardige leefsituatie van zwerfhonden in het buitenland;

 • mensen die meer informatie willen over de zwerfhondenproblematiek in het buitenland en de oplossing hiervan.

 

Werving van financiële middelen

Stichting Wereldhonden is een non-profit organisatie, gedragen door vrijwilligers. Onze financiële middelen komen voort uit:

 • Adoptie onkostenvergoeding van de honden die in Nederland worden geplaatst;

 • Incidentele en periodieke donaties;

 • Inzamelingacties ten behoeve van verkoop op rommelmarkten e.d.;

 • Sponsoring van (sterilisatie) projecten;

 • Legaten/schenkingen.

 

Beheer financiële middelen

Stichting Wereldhonden beheert via een eigen Triodos bankrekening de inkomsten en uitgaven. Alle bestuursleden kunnen de bankrekening en inkomsten en uitgaven inzien. De penningmeester is door het bestuur bij volmacht benoemd als enige gemachtigde om betalingen via deze rekening te voldoen. De penningmeester legt hier over verantwoording af in de bestuursvergaderingen.

De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris of vergoeding en de stichting heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten worden aangewend voor de uitvoering van de genoemde doelstellingen.

Per begrotingsjaar wordt een bedrag gereserveerd om onvoorziene gebeurtenissen op te kunnen vangen.

 

Beloningsbeleid

Stichting Wereldhonden is een non-profit organisatie. Wij ontvangen geen subsidies maar zijn volledig afhankelijk van giften en donaties. Voor de zwerfhonden die wij in Nederland plaatsen, vragen wij de nieuwe baasjes een bijdrage in de onkosten die gemaakt zijn om de honden een (medische) verzorging te geven in het land van herkomst en de transportkosten naar Nederland.

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris of vergoeding voor hun activiteiten.

 

Verantwoording besteding financiële middelen

In een jaarlijks overzicht verantwoorden wij onze inkomsten en uitgaven over het betreffende jaar. Deze financiële verslagen plaatsen wij op onze website www.wereldhonden.nl.