1)   Verzorging.
  a) De adoptant zal bovengenoemde hond goed behandelen, wat inhoudt dat de hond leeft als gezinshond/gezelschapshond in huis. De hond wordt dagelijks meermalen uitgelaten, en krijgt voldoende lichamelijke en geestelijke stimulatie. De hond krijgt een goede verzorging op medisch gebied alsmede op het gebied van voer en vachtverzorging.
     
2)   Medisch.
  a) De stichting verplicht zich de adoptant uitgebreid en eerlijk te informeren over de gezondheidstoestand en het karakter van de hond, zover bekend is ten tijde van de overdracht. De adoptant is op de hoogte van de mogelijke mediterrane hondenziekten en eventuele testuitslagen.
De adoptant realiseert zich echter dat een hond een levend wezen is en dat er geen garanties zijn voor de toekomst m.b.t. de gezondheid en het karakter van de hond.
  b) Alle honden worden in het buitenland door een dierenarts nagekeken, o.a. op lichamelijke gebreken. De adoptant aanvaardt echter de mogelijkheid dat een lichamelijk gebrek in de toekomst ontdekt kan worden. Deze is vaak ontstaan door het zware leven in het land van herkomst. De adoptant beseft dat de hierdoor ontstane dierenartskosten niet vanzelfsprekend verhaald kunnen worden op de stichting.
  c) De hond dient bij ziekte behandeld te worden door een dierenarts. Euthanasie mag uitsluitend door een dierenarts worden uitgevoerd. Mocht de hond hiervoor in aanmerking komen wordt de stichting hierover graag vooraf geïnformeerd.
  d) Wij streven er naar dat alle teefjes ouder dan 8 maanden gesteriliseerd zijn. Indien een teefje ten tijde van plaatsing te jong is om gesteriliseerd te zijn dient u dit binnen een jaar na adoptie gedaan te hebben. Graag willen wij u hierbij financieel ondersteunen. Indien u de dierenartsrekening van de sterilisatie en uw bankrekeningnummer binnen dit jaar naar ons opstuurt (stichting Wereldhonden, Verdilaan 15, 1272 EA Huizen) of een gescande versie naar ons mailt (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) ontvangt u 40 euro op uw rekening.

3)   Registratie en informatie.
  a) Direct na aankomst in Nederland registreert de stichting de bij de hond ingebrachte chip bij de databank Petlook.nl (huisdierenregistratie). Twee weken na de adoptie is de adoptant eigenaar en zodoende verplicht de hond zelf op de  eigen naam te registreren. Dit gebeurt door het op zijn/haar naam zetten van de chip via een Nederlandse databank naar keuze. Zie www.chipjedier.nl. U kunt hiervoor eventueel de hulp inroepen van uw dierenarts. 
  b) De adoptant wordt verzocht bij verhuizing binnen twee weken de nieuwe adresgegevens door te geven aan de stichting. Dit geldt ook voor een wijziging van het e-mailadres.
  c) De adoptant wordt verzocht om in geval van overlijden van de hond de stichting hiervan op de hoogte te stellen.
     
4)   Overige.
  a) In het belang van de hond blijft deze gedurende de eerste twee weken na ondertekening van deze overeenkomst eigendom van de stichting.
  b) Gedurende de eerste twee weken is er dus sprake van een proefperiode.
  c) Voor de veiligheid van de hond en ter voorkoming van ontsnapping draagt de hond tijdens wandelingen buiten een via de stichting aangeschaft anti-ontsnappingstuig (à 25 euro). Het is tijdens deze periode niet toegestaan de hond buiten los te laten lopen. De hond moet op straat te allen tijde aangelijnd zijn. Het gebruik van een uitrolbare flexilijn hierbij is ten strengste verboden.
  d) Mocht de hond gedurende deze twee weken medische hulp nodig hebben van een dierenarts, dan worden de kosten hiervan uitsluitend na voorafgaand overleg en na toestemming van het bestuur van de stichting vergoed. Betreft het een spoedgeval waarbij acute medische hulp noodzakelijk is en voorafgaand overleg niet mogelijk is geweest, dan worden de kosten alleen vergoed als het bestuur de noodzakelijkheid van het bezoek erkent en de kosten onvermijdelijk waren. Eventuele blessures van de hond, ontstaan bij de adoptant tijdens de proefperiode, komen niet voor vergoeding in aanmerking.
  e) Blijkt binnen deze periode dat de adoptant de hond niet kan houden is de adoptant verplicht deze naar een door stichting Wereldhonden genoemde locatie te brengen. De adoptant ontvangt in dit geval het adoptiebedrag terug minus 25 euro administratiekosten.
  f) Na afloop van de proefperiode wordt het eigendom definitief overgedragen aan de adoptant.
  g) De adoptant ontslaat de stichting van alle aansprakelijkheid (waaronder hondenbelasting, chipregistratie en dierenartskosten) en verklaart zich verantwoordelijk voor de hond en voor alle schade die deze eventueel zou kunnen veroorzaken.
  h) De stichting verplicht zich om, in overleg met de adoptant, zowel voor als na plaatsing contact op te nemen met de adoptant. Dit om zich ervan te verzekeren dat de hond gehouden wordt overeenkomstig de voorwaarden in deze overeenkomst. De adoptant verklaart zich bereid om hier aan mee te werken.
  i) De stichting verklaart zich te allen tijde bereid om, ook na de definitieve overdracht van eigendom, in geval van problemen mee te denken over een passende oplossing.