Voorbereidingen

Regelmatig vinden onze partners in het buitenland zwerfhonden op straat, vaak in erbarmelijke staat. Waar mogelijk worden deze honden van straat gehaald, medisch gecheckt, goed verzorgd en (indien nodig) gesocialiseerd. Soms worden ze in huis genomen, soms verblijven ze in een afgeschermde tuin. Samen met deze partners proberen we zoveel mogelijk te weten te komen over het karakter en de achtergrond van de honden. Op deze manier kunnen we een zorgvuldige selectie maken van honden die voor adoptie in Nederland in aanmerking komen.

Ondanks de vaak slechte ervaringen die de dieren met mensen hebben gehad, hebben verreweg de meeste buitenlandse dieren nog steeds vertrouwen in de mens. De geredde honden worden geselecteerd op sociaal gedrag, zowel naar mens als dier. Alleen de dieren die aan de selectiecriteria voldoen treft u op onze website aan.
Voor hun komst naar Nederland worden de honden eerst onderzocht door een dierenarts. Bij dit onderzoek worden ze voorzien van een chip, ingeënt, ontvlooïd en ontwormd. De dierenarts controleert het hart en de longen en kijkt naar de algehele gezondheidstoestand. Zonder gezondheidsverklaring gaat het dier niet op reis. Volwassen honden worden getest op buitenlandse ziektes (zie informatie>ziektes op onze website). En honden ouder dan 8 maanden worden, voorafgaand aan hun komst naar Nederland, normaal gesproken gecastreerd of gesteriliseerd.

Hoe kunt u reageren op een hond

Heeft u uw hond gevonden dan kunt u reageren via 'contact opnemen'. Ons streven is om binnen 48 uur contact met u op te nemen per email, telefonisch of via whatsapp. Samen bespreken we aan de hand van een uitgebreid vragenformulier of de hond in uw gezinssituatie past.

Huisbezoek

Mocht het gesprek positief zijn verlopen en wordt u geselecteerd als ‘nieuw baasje’ dan streven we ernaar op korte termijn een huisbezoek in te plannen. Dit om een zo zorgvuldig mogelijke plaatsing te garanderen. In de praktijk is dit helaas niet altijd mogelijk gebleken. In dat geval vragen wij om een filmpje van huis, tuin en omgeving. Zodat we een goede indruk krijgen waar de hond terecht gaat komen.

Kennismaking

De door u gekozen hond kan al in Nederland zijn, in dat geval verblijft deze in een gastgezin.
Het is ook mogelijk dat de hond nog in het buitenland verblijft.
Als de hond al in Nederland is kunt u kennis met hem/haar gaan maken bij het gastgezin. Als er een klik is en ook het gastgezin gaat akkoord wordt er een afspraak gemaakt om de hond op een later tijdstip op te halen. Dit ophalen van de hond dient binnen een week na kennismaking te geschieden aangezien wij de gastgezinnen niet onnodig lang bezet willen houden. Eventuele uitzonderingen hierop zijn bespreekbaar.

Wij vinden het belangrijk dat u er thuis nog eens rustig over nadenkt, dit om impulsieve beslissingen te voorkomen. Mocht u echter van ver komen kunt u eventueel, uiteraard na overleg en ieders instemming, de hond al direct mee naar huis nemen. Voorwaarde hierbij is wel dat de betaling van de hond vooraf per bank is gedaan. Mocht de klik er niet zijn dan wordt het adoptiebedrag dezelfde dag nog op uw rekening teruggestort. In sommige gevallen kunt u ook het adoptiebedrag contant aan het gastgezin betalen. Dit heeft echter niet onze voorkeur.

Wanneer de door u gekozen hond nog in het buitenland verblijft proberen wij hem/haar zo snel mogelijk naar Nederland te halen.
In de meeste gevallen komen de honden aan op Schiphol. Maar honden uit Roemenië en Italië komen meestal per busje aan op een vooraf gekozen locatie in Nederland. Hier zal de hond aan u worden overgedragen door een vrijwilliger van stichting Wereldhonden.

Wereldhonden veiligheidstuig verplicht

Wij vinden het belangrijk dat onze honden veilig over straat gaan.
Een veiligheidstuig is hierbij noodzakelijk. Om die reden laat Stichting Wereldhonden voor àl haar honden speciale anti-ontsnappingstuigjes op maat maken. De tuigjes kosten 25 euro en moeten verplicht bij ons afgenomen worden! In ieder geval de 1ste twee weken (de proeftijd) zal de hond deze tijdens de wandelingen buiten moeten dragen. Daarnaast bieden wij onze adoptanten voor 40 euro een ‘starters set’ aan. Deze set bestaat uit een anti-ontsnappingstuigje, een martingale halsband en twee stevige riemen.

Betaling

Zowel het adoptiebedrag als de kosten voor het tuigje/starters set dienen vooraf per bank overgemaakt te zijn. Zodra de vergoeding op onze rekening staat zal uw hond als ‘gereserveerd’ op onze website worden gezet en het tuigje besteld worden.

Hieronder de bankgegevens van stichting Wereldhonden:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

NL86 TRIO 0338 5379 96 t.n.v. stichting Wereldhonden.

graag onder vermelding van: ‘vergoeding voor ....(naam en land van herkomst hond)....’ __________________________________________________________________________________________________________________________________

Proefperiode en nazorg

Na de adoptie zal de bemiddelaar waar u mee gesproken tijdens de 1ste twee weken, de proefperiode, contact houden. U kunt dan bij hem of haar terecht met uw vragen en samen wordt er besproken hoe het gaat.

Mocht ondanks de uitgebreide screening en kennismaking tòch blijken dat u en de hond geen goede match zijn kan in de proeftijd besloten worden de hond weer aan de stichting over te dragen. Dit gebeurt altijd in overleg en er zal altijd gehandeld worden in het belang van de hond. Er zal per geval worden gekeken of de hond beter af is in een gastgezin tot er nieuwe baasjes gevonden zijn. Het vinden van een geschikt gastgezin kan enkele dagen duren. En de adoptant is volgens het contract verplicht de hond (met bijbehorend tuigje) naar het gastgezin te brengen. De adoptievergoeding en de kosten van het tuigje zullen teruggestort worden. Dit kan enkele dagen tot een week in beslag nemen.

Na een succesvolle definitieve adoptie wordt de hond aan onze nazorg coördinator overgedragen. Een nazorg vrijwilliger zal na afloop van de proefperiode contact met u opnemen om te vragen hoe het gaat en eventuele vragen beantwoorden.

Chipregistratie

Bij aankomst in Nederland wordt de identificatie chip van de hond op naam van de stichting geregistreerd bij Petlook (een Nederlandse databank voor gezelschapsdieren). Na de proeftijd, en na de definitieve adoptie moet de chip op naam van de adoptant geregistreerd worden. De adoptant dient dit zelf te doen. Dit kan online. Er zijn verschillende databanken in Nederland.

Tarieven per 1 december 2020

Volwassen honden

400 euro

Pups

400 euro (40 euro restitutie mogelijk bij sterilisatie teefje)

Honden van 8 jaar of ouder

360 euro

Honden met een handicap

360 euro

Honden met Leishmaniose

360 euro


Uitleg tarieven


Het totaalbedrag dekt de volgende kosten:

  • de medische checks, bloedtesten en eventuele behandelingen
  • de benodigde vaccinaties waaronder rabiës
  • de chip en het inbrengen hiervan
  • het Europese paspoort
  • de sterilisatie/castratie (bij honden vanaf 8 maanden)
  • het transport naar Nederland