Het verhaal van Tiana:

Tiana werd gered op dezelfde dag als Ariana (ook op deze site). Zij werd gevonden op een drukke gevaarlijke weg nabij Craiova. Tiana rende gedesoriënteerd heen en weer tussen de rijdende auto’s en de situatie was levensgevaarlijk. Tiana werd steeds op een haar na geraakt en meerdere mensen probeerden haar te vangen. Een toevallig voorbij komende dierenbeschermer werd gealarmeerd door alle commotie. Hij zag de situatie en liep zonder nadenken de drukke weg op om de bange Tiana even later in zijn armen te nemen. Hij nam haar mee naar een veilige plek waar zij kon bijkomen van haar avontuur. Sindsdien verblijft Tiana hier tussen andere zwerfhonden die van de straat gered zijn. Tiana werd gevaccineerd, gesteriliseerd en gechipt. Op 10 augustus is Tiana in Nederland aangekomen. Ze wordt opgevangen in een gastgezin waar kinderen en andere honden aanwezig zijn.
Tiana is geboren omstreeks 2017

Het karakter van Tiana:

Tiana is een lieve, open en aanhankelijke hond. Aan haar is niet te merken dat zij een straatleven gewend is. Tiana is rustig en kalm en altijd blij mensen en dieren om zich heen te hebben. Ze speelt graag met de andere honden in het gastgezin. Vermoedelijk heeft Tiana ooit baasjes gehad want zij lijkt vertrouwd met mensen. Helaas worden honden in Roemenie makkelijk van de hand gedaan als het zo uitkomt en ook bij Tiana lijkt dit het geval te zijn geweest. 

Opmerking: 

Voor meer informatie over de opvang in Craiova zie http://www.wereldhonden.nl/over-ons/buitenlandse-partners/roemenie