Het verhaal van Fetita:

Ramona (dierenbeschermster en contactpersoon stichting Wereldhonden) kent Fetita al sinds ze is geboren. Op een dag vond ze namelijk een moederhond die net was bevallen van vier pupjes. Helaas bleek Fetita het enige nog in leven zijnde pupje te zijn. Ramona heeft haar toen meegenomen naar haar zwerfhonden opvang en met de fles grootgebracht.  

Het karakter van Fetita:

Fetita is een lieve en aanhankelijke hond en gek op Ramona. Fetita is altijd heel blij als ze Ramona ziet. Fetita lijdt jammer genoeg aan epilepsie, waardoor de reis naar Nederland voor haar te inspannend is. Hierdoor zal zij de rest van haar leven in Ramona's opvang blijven, waar ze speciale zorg krijgt.

Opmerking:

Voor meer informatie over de opvang in Craiova zie http://www.wereldhonden.nl/over-ons/buitenlandse-partners/roemenie