Het verhaal van deze familie

In het zuiden van Italië, in Vibo Valentia, helpen Anna en Luciano zwerfhonden uit hun omgeving.  Ze hebben een kleinschalige shelter bij hun huisje, waar zij ongeveer 30 zwerfhonden opvangen. Stichting Wereldhonden biedt regelmatig honden ter adoptie aan van deze kleinschalige shelter. Deze 3 knappe blonde dames zijn in de meest gruwelijke omstandigheden gevonden. Er zijn ontzettend veel zwerfhonden in het zuiden van Italië. Daar zij als lastig en overlast gevend worden gezien, zijn er door verschillende gemeentes 'oplossingen' bedacht. Buurtbewoners die bereid zijn een aantal zwerfhonden in huis op te nemen, krijgen hiervoor subsidie van de gemeentes. Daar de meeste mensen het niet breed hebben, is dit een prettige manier om hun inkomen wat op te hogen. Helaas neemt de gemeente verder geen enkele verantwoording en er is dan ook geen enkele controle bij mensen die dit doen. Er zijn mensen die goed voor de honden zorgen. Helaas zijn deze honden voor een groot deel van de mensen die dit doen alleen een inkomstenbron. Ze nemen de honden in huis en kijken er nauwelijks naar om. De mensen die deze 3 honden in huis hebben gehad, hebben het wel heel bont gemaakt. De details zijn eigenlijk te gruwelijk om te vermelden. We volstaan door te vertellen dat zij in hun eigen uitwerpselen zaten, opgesloten in een kleine kamer, zonder eten en schoon drinkwater. Helaas zijn hier ook gestorven honden gevonden. 

Het karakter van deze honden

Gelukkig zijn deze dames gered en bij Anna en Luciano terechtgekomen. Maar deze verwaarlozing, zeg maar gerust mishandeling, heeft deze honden ontzettend angstig gemaakt. Ook zij kunnen niet worden geadopteerd. Met veel inspanning en moeite hebben Anna en Luciano het voor elkaar gekregen hun vertrouwen enigszins te winnen. Zij zullen altijd bij hen blijven wonen. Een schrale troost is dat zij elkaar hebben en de liefde en zorg van Anna en Luciano krijgen die ze nodig hebben. 


Opmerking

Voor meer informatie over de opvang in Vibo Valentia zie: https://www.wereldhonden.nl/over-ons/buitenlandse-partners/vibo-valentia