Voorbereidingen
 
Regelmatig vinden onze partners in het buitenland zwerfhonden op straat, vaak in erbarmelijke staat. Waar mogelijk worden deze honden van straat gehaald, medisch gecheckt, goed verzorgd en (indien nodig) gesocialiseerd. Soms worden ze in huis genomen, soms verblijven ze in een afgeschermde tuin.
Samen met deze partners proberen we zoveel mogelijk te weten te komen over het karakter en de achtergrond van de honden. Op deze manier kunnen we een zorgvuldige selectie maken van honden die voor adoptie in Nederland in aanmerking komen.
Ondanks de vaak slechte ervaringen die de dieren met mensen hebben gehad, hebben verreweg de meeste buitenlandse dieren nog steeds vertrouwen in de mens.
De geredde honden worden geselecteerd op sociaal gedrag, zowel naar mens als dier. Alleen de dieren die aan de selectiecriteria voldoen treft u op onze website aan.
Vòòr hun komst naar Nederland worden de honden eerst onderzocht door een dierenarts.
Bij dit onderzoek worden ze voorzien van een chip, ingeënt, ontvlooid en ontwormd. De dierenarts controleert het hart en de longen en kijkt naar de algehele gezondheidstoestand.
Zonder gezondheidsverklaring gaat het dier niet op reis. Volwassen honden worden getest op buitenlandse ziektes (zie informatie>ziektes).
Wij streven er naar dat honden ouder dan 8 maanden gecastreerd of gesteriliseerd zijn.
 
Hoe kunt u reageren op een hond 
 
Heeft u uw hond gevonden dan kunt u reageren via 'contact opnemen'. Ons streven is om binnen 48 uur contact met u op te nemen per email of telefonisch. 
Samen bespreken we of de hond in uw gezinssituatie past.
Al naar gelang de achtergrond van de hond wordt ook een huisbezoek afgelegd. 
 
Kennismaking
 
De door u gekozen hond kan al in Nederland zijn, in dat geval verblijft deze in een gastgezin.
Het is ook mogelijk dat de hond nog in het buitenland verblijft.
Als de hond al in Nederland is kunt u kennis met hem of haar gaan maken bij het gastgezin. Mocht er een klik zijn met de hond en ook het gastgezin gaat akkoord wordt er een afspraak gemaakt om de hond op een later tijdstip op te halen. Dit ophalen van de hond dient binnen een week na kennismaking te geschieden aangezien wij de gastgezinnen niet onnodig lang bezet willen houden. Eventuele uitzonderingen hierop zijn bespreekbaar.
Wij vinden het belangrijk dat u er thuis nog eens rustig over nadenkt, dit om impulsieve beslissingen te voorkomen.
Mocht u echter van ver komen kunt u, uiteraard na overleg, de hond al direct mee naar huis nemen. Voorwaarde hierbij is wel dat de betaling van de hond vooraf per bank is gedaan. Mocht de klik er niet zijn dan wordt het adoptiebedrag binnen twee weken op uw rekening teruggestort. In sommige gevallen kunt u ook het adoptiebedrag contant aan het gastgezin betalen. Dit heeft echter niet onze voorkeur.

Wanneer de door u gekozen hond nog in het buitenland verblijft proberen wij hem/haar zo snel mogelijk naar Nederland te halen.
In de meeste gevallen komen de honden aan op Schiphol. Hier zal de hond aan u worden overgedragen door een vrijwilliger van stichting Wereldhonden.
Ook hier geldt dat het adoptiebedrag vooraf per bank overgemaakt moet zijn.
Zodra de vergoeding op onze rekening staat zal uw hond als ‘gereserveerd’ op onze website worden gezet.
Zodra de hond opgehaald is komt er 'geadopteerd' achter zijn/haar naam te staan.
 
Nazorg
 
Wanneer u uw nieuwe huisgenoot heeft opgehaald, zal de bemiddelaar waar u mee gesproken heeft in de eerste dagen hierna nogmaals contact met u opnemen.
U kunt dan bij haar terecht met uw vragen en samen wordt er besproken hoe het gaat. Vervolgens wordt de hond aan onze nazorg-coördinator overgedragen.
Zij zal af en toe contact met u opnemen om te vragen hoe het gaat.
 
Uiteraard kunt u altijd bij ons terecht als u vragen heeft.
 
Tarieven per 1 januari 2019
 
Volwassen honden:
Pups:
Honden vanaf 8 jaar:
Een hond met een handicap:
Een hond met Leishmaniose:
400 euro
400 euro
360 euro
360 euro
360 euro

Deze tarieven zijn slechts een vergoeding voor:

  •  de medische checks, bloedtesten en eventuele behandelingen

  •  de benodigde vaccinaties waaronder rabiës

  •  de chip en het inbrengen hiervan

  •  het paspoort

  •  de sterilisatie/castratie (bij honden vanaf 7 maanden, indien de gezondheid het toelaat)

  •  het transport naar Nederland